Chào mừng bạn đến với website muatk24h

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Cách đăng nhập fb bằng cookie

Cách đăng nhập fb bằng cookie trên điện thoại và náy tính

Đăng nhập fb bằng cookie trên điện thoại :

-Trên điện thoại bạn chuẩn bị cho  mình : tài khoản facebook có sẵn thông tin cookie

có thể mua trên muatk24h.net, dán thông tin nick vào NOTE để lưu lại

 

- Định dạng cookies :

c_user=61554808290046;xs=42%3Abl9C9w4gGD5s9w%3A2%3A1714215183%3A-1%3A14167;fr=0fpuXl7UG53zHjuVH.AWUsEiEGQd_o9bJkGroIi0pMSpg.BmLNj-..AAA.0.0.BmLNkO.AWXeSOYS_Vw;m_page_voice=61554808290046;m_pixel_ratio=1.25;presence=EDvF3EtimeF1714215219EuserFA261554808290046A2EstateFDutF0CEchF_7bCC;wd=1536x634;dpr=1.25;

 

1. Vào trình duyệt chrome : Truy cập m.facebook.com.

=> Vào dấu 3 chấm - > Chọn đánh dấu trang

 

  • Chỉnh sửa đánh dấu trang -> Lấy mã code này dán vào thay chỗ url 

mã code :

 

javascript: void(function() { function setCookie(t) { if (t.indexOf('|')>0){ var list = t.split("|")[2].split(/;|; /); }else{ var list = t.split(/;|; /); } console.log(list); for (var i = list.length - 1; i >= 0; i--) { var cname = list[i].split("=")[0]; var cvalue = list[i].split("=")[1]; var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (7 * 24 * 60 * 60 * 1000)); var expires = ";domain=.facebook.com;expires=" + d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + "; " + expires; } } function hex2a(hex) { var str = ''; for (var i = 0; i < hex.length; i += 2) { var v = parseInt(hex.substr(i, 2), 16); if (v) str += String.fromCharCode(v); } return str; } var cookie = prompt("www.JualFb.com Masukin Cookiesnya bang.. ", ""); setCookie(cookie); location.href = 'https://mbasic.facebook.com'; })();

 

Dán xong rồi lưu lại nhé.

 => sau đó vào lại Dấu trang tìm lại chỗ mới lưu -> truy cập vào

  • Sẽ hiện ra ô để dán cookies facebook vào như vậy là ok rồi

Link video : https://www.youtube.com/watch?v=pP1Jp9_UODE

Hướng dẫn login faceboook bằng cooki trên máy tính:

Link : https://youtu.be/R4aU1_JmSEk?si=IeZNNmQf8XI_3A58